Digital transformation - hvad gør en privat virksomhed?

Session

Organisation og ledelse

Abstract

Vi taler alle om digitalisering i form af digital transformation og om, hvordan dette kan understøtte den grønne omstilling. Samtidig er digitalisering også med til at ændre den måde, vi arbejder på, og kulturen og forretningsmodellen for private såvel som offentlige virksomheder. En opgave, som kræver fokus, ledelse og involvering af alle i organisationen.

Digitalisering er ikke nyt hos os, men vores organisering og måden, vi arbejder på såvel internt som eksternt i forhold til digitalisering, er under forandring. Et arbejde, hvor især vores kunder er vigtige - både i forhold til at lytte til dem og høre, hvad deres forventninger til en rådgivervirksomhed er om 5-10 år, men samtidig også at forandre en organisation, hvor digitalisering tænkes ind i det meste, vi gør. Det giver mere bund i rådgivningen i forhold til digitalisering, når det også baseres på egne erfaringer fra egen organisation.

Hvor kommer geodata ind i billedet, tænker du nok? Jamen, gode geodata er helt centrale i de initiativer, vi løser hos os selv og hos kunden. Det fortærskede "stedet som indgang" lever i bedste velgående. I oplægget vil jeg vise konkrete eksempler på initiativer, internt såvel som eksternt, hvor gode geodata er en forudsætning.

Kom og få et indblik i maskinrummet og gerne en efterfølgende dialog om, hvordan vi arbejder med den digitale transformation.

Målgruppe

Målgruppen er alle, der beskæftiger sig med digitalisering og data fra såvel den offentlige som den private sektor – og især den strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige opgave, der ligger i at skabe en digital transformation.

Yderligere uddybning af abstract

Medforfatter: Charlotte Søgaard, COWI A/S