Nye standarder til online distribution af 3D-modeller

Session

Standardisering

Abstract

Der kommer til stadighed flere geodata med rumlig karakter fx i form af punktskyer, højdekort og 3D bymodeller. Disse datakilder giver mulighed for en række nye anvendelser inden for analyser, klimatilpasning, formidling, osv.

Flere kommuner udstiller i dag 3D bymodeller som åbne data. Modellerne distribueres oftest som filer i proprietære CAD-formater, der ikke er designet til effektiv dynamisk indlæsning over Internet. Derfor er der for nyligt udviklet åbne OGC-standarder til online distribution af 3D-modeller på landsdækkende skala. På denne måde kan 3D-modeller tilgås gennem et standard API af forskellige leverandører, fx til interaktive 3D webkort på samme vis, som Web Map Services (WMS) anvendes til 2D rasterkort.

Jeg vil præsentere, hvordan OGC-standarden: "3D Tiles" kan udnyttes til distribution og visualisering af 3D bymodeller og punktskyer.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021, der producerer, distribuerer eller visualiserer geodata i 3D.

Yderligere uddybning af abstract

Nye standarder til online distribution af 3D-modeller
Thomas Kjeldsen
Alexandra Instituttet