Satellitbaseret beslutningsstøtte til grøn omstilling i byen

Session

Planlægning 2

Abstract

Byernes rolle er helt afgørende for de nationale og globale ambitioner om grøn og bæredygtig omstilling. Samtidig er vores byer højdynamiske og under konstant udvikling. For at balancere mellem vækstambitioner og en stigende befolkning samt nye standarder for grøn vækst, biodiversitet og livskvalitet i byerne er der behov for et kontinuerligt overblik over byens udvikling og miljømæssige tilstand.

I dette oplæg vil vi illustrere, hvordan satellitdata og maskinlæring skaber nye muligheder for dynamisk monitering af vores byer og derved bidrager til at understøtte den grønne omstilling, biodiversitet og en vildere natur. Vi vil eksemplificere med måling af temperaturforskelle (varmeø-effekt) som et redskab til at understøtte allokeringen af grønne, grå og blå arealer mest hensigtsmæssigt. Vi vil også se på dynamisk kortlægning af blå og grønne objekter i byen såsom vejtræer, hække, buske, søer og åer.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021, der som nysgerrige brugere af geodata har interesse for anvendelse af satellitdata. Desuden er målgruppen deltagere fra offentlige myndigheder med interesse for, hvordan satellitdata kan anvendes på en omkostningseffektiv måde til at understøtte mere datadrevne forvaltningsprocesser ift. den grønne omstilling og biodiversitet i byerne.

Yderligere uddybning af abstract