Standardisering av havnedata gir sikre og effektive havner

Session

Standardisering

Abstract

Hør suksesshistorien om arbeidet med standardisering av havnedata i Norge!

Havnene er en hjørnestein i Norges infrastruktur, og ivaretar den viktige overgangen mellom sjø og land. Sikre og effektive havner bidrar til å styrke konkurranseevnen til sjøbaserte transportløsninger. Havnedataprosjektet i Norge er et tiltak i den norske regjeringens nasjonale geodatastrategi. Prosjektet har vært et offentlig – privat prosjektsamarbeid med to viktige delmål: 1. Etablere standardiserte datasett for havnedata i utvalgte havner. 2. Utvikle og teste felles forvaltningsopplegg for havnedata baseret på SFKB og NGIS Open API.

Prosjektet har utviklet et felles opplegg for registrering og forvaltning av detaljerte havnedata. Hele 17 norske havner er kartlagt og i 10 havner er bunnforholdene dybdekartlagt med nye og mer nøyaktige metoder. Arbeidet med standardiseringen videreføres i 2021.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021, der arbejder med havne, med offentlig forvaltning, eller er  systemleverandører.

Yderligere uddybning af abstract

Hør suksesshistorien om arbeidet med standardisering av havnedata i Norge!

Havnene er en hjørnestein i Norges infrastruktur, og ivaretar den viktige overgangen mellom sjø og land. Sikre og effektive havner bidrar til å styrke konkurranseevnen til sjøbaserte transportløsninger. Havnedataprosjektet i Norge er et tiltak i den norske regjeringens nasjonale geodatastrategi. Prosjektet har vært et offentlig – privat prosjektsamarbeid med to viktige delmål: 1. Etablere standardiserte datasett for havnedata i utvalgte havner. 2. Utvikle og teste felles forvaltningsopplegg for havnedata baser på SFKB (synkronisert felles kartdatabase) og NGIS Open API. Så mange som 9 ulike firma har deltatt inn i prosjektsamarbeidet: Norkart, Terratec, Norconsult, Geodata, Asplan viak, Grieg Connect, Inport, Kongsberg digital og ECC.

Prosjektet har utviklet et felles opplegg for registrering og forvaltning av detaljerte havnedata (detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter). Hele 17 norske havner er kartlagt og i 10 havner er bunnforholdene dybdekartlagt med nye og mer nøyaktige metoder.

I samarbeid med Norkart AS ble det utarbeidet en veileder, en felles registreringsinstruks for havnedata, som sikrer kvalitet og en enhetlig registrering og innmåling i havner. Veilederen er benyttet til kartleggingsarbeidet, og skal brukes i videre kartlegging og oppdatering av havnedata framover.

Resultatet blir en totalpakke i havnene – en digital modell, som håndterer både dybde- og havneinformasjon, og som gjøres tilgjengelig for næringslivet og kommunene. Brukerne i Norge er f.eks. havnene, den norske los, Barentswatch, SafeSeanett, Kystinfo, Forsvaret, Fritidsflåten, kommunene og systemleverandørene.

Arbeidet med standardiseringen av havnedata videreføres i 2021. Mer om prosjektet kan leses her: Havnedata | Kartverket.no

Standardisering av havnedata gir sikre og effektive havner
Maléne Peterson og Matilde Skjæveland Skår
Norkart AS og Kartverket