Augmented Reality - mere end Pokémon GO for voksne

Session

Forsyning

Abstract

AR har i mange år været en "bobler", når det handler om at præsentere nye tiltag i eksisterende omgivelser. Hvor Pokémon GO fungerer med en omtrentlig position, så kræver AR som beslutningsgrundlag høj nøjagtighed for at give værdi.

Indledningsvist skal vi se en række eksempler på sager, hvor AR har været anvendt. Vi skal se på eksempler på AR-anvendelse, når der arbejdes med udformning af spildevandsanlæg, eksempler på naboinformation ved en ny omfartsvej, og eksempler i forbindelse med bygherres beslutning om anlægsudformning af en ny station. Generelt udvikler anvendelsen sig meget hurtigt, så relevante og helt friske "use cases" vil indgå.

Den efterfølgende del af indlægget handler om teknikken, hvor der vil være en generel indføring i tekniske krav og muligheder med udgangspunkt i den tekniske løsning, som vi har valgt. Her har Geoteam konkret bidraget med viden om teknologien.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021, der kommer fra forsyningsselskaber eller kommuner, eller som blot er geodatanørder eller 3D-entusiaster.

Yderligere uddybning af abstract

Vi har i de seneste 8 -10 år fulgt udviklingen tæt. I takt med, at en større og større del af de data, vi bruger, findes i 3D, er behovet for at kunne arbejde med data i felten – on site – vokset. Inden for de seneste år er der kommet tekniske løsninger, der kan sikre den nøjagtighed, der gør AR til et meget brugbart værktøj i en række sammenhænge.