Virtuel betoninspektion af Øresundsbroen

Session

Droner

Abstract

Øresundsbroen skulle i 2020 have lavet en tilstandsvurdering af broens beton. Dette er normalt en ressourcekrævende proces med afspærringer af broen til følge.

Indlægget beskriver en alternativ løsning med dronebilleder af alle betonelementer, hvor inspektionen kunne foregå virtuelt i billederne. En 3D model af broen og 150.000 billeder blev indlagt i webserveren CVI (COWI Virtual Inspection). På kort tid blev kritiske forhold identificeret bl.a. ved brug af termografi, så Øresundsbro Konsortiet fik en detaljeret rapport med et overblik over broens tilstand uden brug af "rope access".

I indlægget vil vi præsentere systemet og forklare hvilke andre inspektioner, det kan bruges til. Vi kommer også ind på, hvordan det kan bruges i Øresundsbroens fremtidige vedligehold bl.a. ved brug af kunstig intelligens, hvor registrering af skadesudvikling vil ske automatisk ved at sammenligne med tidligere billeder.

Målgruppe

Målgruppen er kortdagsdeltagere, som er interesserede i at vide mere om, hvordan inspektioner i forbindelse med vedligeholdelse af broer kan foregå ved hjælp af droner med efterfølgende observationer af skader i et virtuelt miljø.

Yderligere uddybning af abstract

Hovedforfatter er Jakob Riise, og medforfatter er: Finn M. Jensen.

Virtuel betoninspektion af Øresundsbroen
COWI A/S