Registrering/kortlægning over og under vandspejlet

Session

Kystnært

Abstract

Vi har i en årrække beskæftiget os med registrering både over og under vand. I de senere år har vi haft øget fokus på klimaudfordringer og ekstremt vejr, da vand og havmiljøer påvirkes heraf. Vi har forskellige teknologier til rådighed for løsninger af opgaver i relation til dette, og netop synergien imellem disse giver mulighed for at levere værdifulde resultater.

I denne session vil vi præsentere forskellige opmålingsmetoder og give eksempler på teknologier, der hver for sig og i kombination giver den ønskede værdi for slutbrugeren. Det drejer sig om droneteknologi til opmåling af søer og bassiner samt tværprofiler i kystzonen, om kortlægning af sejlrender ved "singlebeam"- og "multibeam"-teknologi, og om registrering i havne og ved bolværker, samt tilstandsvurdering af disse med anvendelse af laserscanning, "ground penetrating radar" og "multibeam"-måling i kombination.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021 fra forsyningsselskaber, havne, entreprenører, kommuner eller andre myndigheder.

Yderligere uddybning af abstract

Registrering/kortlægning over og under vandspejlet
Jens Ravn Knudsen
Geopartner Landinspektører