Til bunds med havdata

Session

Kystnært

Abstract

Havmiljøundersøgelser og miljøovervågning har ikke den samme offentlige opmærksomhed som de tilsvarende landbaserede discipliner. Kun ved menneskeskabte havbaserede katastrofer dukker havet op i den generelle bevidsthed i befolkningen.

Havstrategi-database-projektet fokuserer på at indsamle og behandle opsamlede data fra undersøgelser af marint liv. Disse data belyser graden af forurening og påvirkningen af dyrelivet i havet. Der har i de senere år været brug for en bedre og mere fokuseret indsats på dataopsamling og en centraliseret database til opbevaring af data, herunder udstilling på websites. Dette giver en langt større grad af troværdighed i forhold til data.

I et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og COWI er der oprettet nye undersøgelsesmetoder baseret på Esri-teknologi. Her bruges ArcGIS Survey123 til indsamling af data ved hjælp af avancerede teknikker.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021 med interesse for havmiljø, GIS og dataopsamling.

Yderligere uddybning af abstract