Den digitale planproces

Session

Planlægning 2

Abstract

I Danmark vedtages der op imod 2.000 lokalplaner om året. Samlet set investeres der mange ressourcer i planprocesserne, og vi har et nationalt register, der skal sikre, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige. Derfor er det vigtigt hele tiden at se på mulighederne for at digitalisere arbejdsprocesserne – ikke fordi, at teknologierne skal være beslutningsstyrende, men for at udnytte potentialerne i data og værktøjer til bedre processer og bedre beslutningsgrundlag.

Med indlægget er det formålet at illustrere, hvordan planforløb kan være nærmest fuldt digitale fra de indledende overvejelser, 2D GIS-data, rumlige vurderinger i 3D, udarbejdelse, borgerinddragelse, brug af VR og publicering gennem plandata.dk. Indlægget vil samtidig understrege, at vores solide tradition for standardisering af data og frie grunddata gør det enkelt at inddrage en lang række relevante temaer i planprocessen.

Målgruppe

Indlægget henvender sig til deltagere ved Kortdage 2021 fra kommunerne, som ønsker at se, hvordan meget af det data, som der genereres ifm. udarbejdelse af planer, der kan bruges i forskellige faser af planprocesserne.

Yderligere uddybning af abstract