Data til den grønne omstilling

Session

Data til den grønne omstilling

Abstract

Danmark har en målsætning om 70 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2030. Ud over kendte virkemidler, som fx afgifter, forbud og tilskud, er der behov for dataunderstøttelse for at nå målsætningen. Let adgang til sammenhængende data er en vigtig brik i at nå målsætningen omkostningseffektivt.

I et samarbejde mellem Energistyrelsen, Energinet, Affaldvarme Aarhus, Aarhus Kommune og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udvikles en testfacilitet, der samler data med bygningens energimærke, BBR-data, el- og varmeforbrug samt vejrdata. Dette er data, som ellers skal søges i forskellige registre og kan være besværlige at sammenstille til analyser, der gennemføres for at identificere potentialer og nye projektidéer.

Oplægget vil demonstrere de brugerrejser, der er udviklet i testfaciliteten. Vi giver eksempler på de gevinstpotentialer, der er identificeret i samarbejde med anvendere.

Målgruppe

Oplægget henvender sig til dem, der arbejder med den grønne omstilling. Der er et stort potentiale for at dataunderstøtte den grønne omstilling. Oplægget henvender sig særligt til deltagere, der beskæftiger sig med energieffektivisering af bygninger samt fleksibelt forbrug, herunder større bygningsejere.

Yderligere uddybning af abstract

Medforfatter på indlægget er Søren Ejsing, SDFE.

Data til den grønne omstilling
Dorthe Drauschke
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering