Fokus på feltregistreringer og samlet overblik

Session

Klima og miljø

Abstract

Miljøstyrelsen overvåger løbende transport af næringsstoffer i vandløb. Overvågning af stoftransport er kompliceret, og der er mange elementer, der skal spille sammen for, at et endeligt resultat kan præsenteres. En væsentlig forudsætning for gode data er forståelse for hele opgaven, specielt, når der skal laves tilsyn i felten.

I 2021 er løsningen derfor blevet opdateret til også at inkludere et webbaseret portalmiljø, hvor medarbejderne, udover at kunne finde generelle vejledninger og beskrivelser, også løbende kan følge med i den løbende overvågning. Kort fortalt er mange informationer fra overvågningsprogrammet gjort let tilgængelige i en portal, så brugerne får et tættere forhold til de indsamlede data. I nogle tilfælde har den større adgang til data endda vist sig at give højere datakvalitet.

I dette oplæg vil vi fortælle om overvejelserne bag og vejen hen imod den nye tilgang.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021, der arbejder med registreringer i felten og gerne vil inspireres til en måde at holde overblik over registreringer.

Yderligere uddybning af abstract

Fokus på feltregistreringer og samlet overblik
Miljøstyrelsen