Datainfrastruktur til at håndtere et klima under forandring

Session

GeoDanmark og …

Abstract

Danmark står overfor at skulle håndtere ekstreme klimaforhold og grøn omstilling. Derfor skal der være nem adgang til data, som skaber et solidt beslutningsgrundlag.

Med Digitaliseringsstrategien 2016-20 er der etableret adgang til data om terrænnær hydrologi, som før lå spredt hos kommunerne og i forsyningsselskaberne. I oplægget præsenteres resultatet af de fire udviklede systemer, der samlet udgør infrastrukturen til at udveksle og visualisere data om påvirkning fra nedbør, hav, vandløb og terrænnært grundvand.

Systemerne skal nu testes i praksis. Det drejer sig om systemerne: Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP), Samling af Vandløbsdata (SaV), Vandløbsreferencen og klimatilpasningsværktøjet, KAMP.

Vi vil også give eksempler på, hvordan systemerne kan anvendes til klimatilpasning og vi vil diskutere mulighederne for supplerende datainfrastruktur til urban klimasikring.

Målgruppe

Oplægget er relevant for rådgivere, udviklere, forsyningsvirksomheder, kommunale planmedarbejdere og andre med interesse for klimatilpasning og klimasikring.

Yderligere uddybning af abstract

Datainfrastruktur til at håndtere et klima under forandring
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering