Webtilgængelighed i kortapplikationer

Session

Workshop om web-tilgængelighed

Abstract

Digitale kort har betydet, at vi nu er tættere på at få gjort kort tilgængelige for alle end nogensinde tidligere. Men hvordan gør man noget så visuelt som et kort synligt for brugere, der ikke kan se? Og hvordan gavner det os alle, at løsninger bliver mere tilgængelige?

Siden “Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer” trådte i kraft har tilgængelighed haft et stigende fokus i nye webapplikationer. For tilgængelighed handler om at give alle mulighed for at deltage på lige vilkår, men i lige så høj grad om at skabe retningslinjer for intuitivt design, der gavner alle.

I dette oplæg vil jeg stille skarpt på de udfordringer, vi møder, når vi gør noget analogt til digitalt. Vi skal ligeledes beskæftige os med, hvordan tilgængelighed spiller en rolle i tilblivelsen af fremtidens digitale kortløsninger.

Målgruppe

Emnet vil have en ikke-teknisk tilgang til området: "Tilgængelighed". Målgruppen favner derfor de deltagere, der ønsker at blive klogere på, hvad webtilgængelighed overordnet betyder for udviklingen af kortapplikationer.

Yderligere uddybning af abstract

Webtilgængelighed i kortapplikationer
Septima P/S