Nye grønlandske data og korttjenester

Session

Højt mod nord

Abstract

Kom og se eksempler på de nye grønlandske data og kortjenester og hør nærmere om deres anvendelsespotentiale.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samarbejder med Grønlands Selvstyre og Forsvaret om nykortlægning af Grønland. Med nykortlægningen etableres helt nye digitale kort og data over Grønland, der alle vil være frit tilgængelige for anvenderne. Det er en stor opgave, som nu begynder at bære frugt. SDFE idriftsætter løbende de nye kort og data fra medio 2021 til 2022. Bliv klogere på hvilke data og korttjenester, der er på vej, og hvad, de kan bruges til.

Satellitfototjenesten med nye og fine satellitfoto i høj og lav opløsning demonstreres. Korttjenesten, Åbent Land, er også tæt på at være klar til en foreløbig idriftsættelse, så vi smugkigger på kortet. Der fortælles om de særlige brugerbehov i Grønland og om de områder, hvor de nye data og korttjenester vil gøre særligt gavn i Grønland.

Målgruppe

Indlægget er for alle med en generel interesse i geodata og de nye data og korttjenester over Grønland og deres potentiale.

Yderligere uddybning af abstract

Nye grønlandske data og korttjenester
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering