Åbne data og innovation i den grønne omstilling

Session

Data til den grønne omstilling

Abstract

Open Data DK, KL, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og SDFE gennemfører i år et projekt, der undersøger, hvordan vi i den offentlige sektor bedst imødekommer erhvervslivets efterspørgsel på åbne offentlige data til at understøtte den grønne omstilling.

I tre innovationsforløb om transport og mobilitet eksperimenterer offentlige og private aktører sammen med ny teknologi og endnu ikke åbne offentlige data for at synliggøre værdipotentialet i at udstille dem. Erfaringerne skal danne platform for, hvordan vi fremadrettet kan understøtte dialogen mellem det offentlige og det private, og derved arbejde fællesoffentligt med at prioritere data til udstilling.

Ved Kortdage præsenterer vi resultaterne fra innovationsforløbene, og vi inviterer til dialog om hvilke data, der efterspørges, og hvordan, vi kan styrke det offentligt/private datasamarbejde på mobilitetsområdet og i klimadagsordenen.

Målgruppe

https://www.linkedin.com/in/birgitte-kj%C3%A6rgaard-2964228/

Målgruppen er deltagere ved Kortdage fra såvel offentlige myndigheder som private virksomheder.

Yderligere uddybning af abstract

 

 

Åbne data og innovation i den grønne omstilling
Birgitte Kjærgaard
Open Data DK