Åbne data og innovation i den grønne omstilling

Session

Data til den grønne omstilling

Abstract

En række offentlige myndigheder gennemfører i år et projekt, der undersøger, hvordan vi i den offentlige sektor bedst imødekommer erhvervslivets efterspørgsel på åbne offentlige data til at understøtte den grønne omstilling. Bag projektet er Open Data DK, KL, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske Regioner.

I tre innovationsforløb om transport og mobilitet eksperimenterer offentlige og private aktører sammen med ny teknologi og endnu ikke åbne offentlige data for at synliggøre det grønne værdipotentiale i at udstille dem. Erfaringerne skal danne baggrund for, hvordan vi fremadrettet kan understøtte dialogen mellem det offentlige og det private, og arbejde fællesoffentligt med at prioritere data til udstilling.

Ved Kortdage præsenterer vi resultaterne fra innovationsforløbene, hvilke data, der efterspørges på mobilitetsområdet, og erfaringerne med, hvordan vi kan styrke det offentligt-private datasamarbejde om endnu ikke åbne data.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage fra såvel offentlige myndigheder som private virksomheder, der interesserer sig for den grønne omstilling, offentlig-privat dialog og/eller åbne data.

Yderligere uddybning af abstract

I det fællesoffentlige og tværsektorielle projekt, Grøn Datadrevet Innovation, er en række offentlige myndigheder gået sammen om at undersøge, hvordan vi i den offentlige sektor bedst imødekommer erhvervslivets efterspørgsel på åbne offentlige data til at understøtte den grønne omstilling.

Innovationsforløb

Gennem tre innovationsforløb samles dataejende myndigheder, udviklere, problemejere og sektoreksperter for at udforske og afprøve det grønne potentiale i koblingen mellem endnu ikke åbne offentlige data og teknologi. Dette skal synliggøre hvilke offentlige data inden for mobilitetsområdet, der vil give størst værdi i den grønne omstilling, hvis de udstilles åbent.

Innovationsforløbenes fokus er mobilitet og har hver deres spor: samordnet varedistribution, last-mile-delivery og offentlig transport.

Offentlig-privat samarbejde

Det brede samarbejde skal sikre en konkretisering af efterspørgsler, og at værdipotentialet i at udstille de udvalgte offentlige datasæt kan konkretiseres med så reelle løsninger på problemstillinger som muligt. Projektet er centreret rundt om aktuelle udfordringer på mobilitetsområdet, men er samtidig en afprøvning af en metode til afdækning af offentlige datas værdipotentiale. Metoden skal derfor kunne skaleres og fremadrettet benyttes på andre dataområder. Samtidig er vi også i dialog med erhvervsorganisationer om mulige modeller for fremtidigt samarbejde om åbne data og innovation.

Fællesoffentligt samarbejde

Projektgruppen bag består af KL, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danske Regioner og Open Data DK, som leder projektet. Udfordringen med grøn omstilling og åbne data går på tværs af det offentlige, men der findes på nuværende tidspunkt ikke en stærk governance- og samarbejdsmodel for et fællesoffentligt arbejde om åbne data og innovation. Det brede fællesoffentlige samarbejde i projektet skal derfor danne erfaringer, der skal bidrage til et udspil til en mere varig fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data og innovation.

Åbne data og innovation i den grønne omstilling
Open Data DK