Kortlægger vi nok, når vi planlægger grøn mobilitet?

Session

Grøn mobilitet

Abstract

FN's Verdensmål lægger op til, at flere går og cykler. Der er desuden sundhedsmæssige- og socioøkonomiske gevinster ved grøn mobilitet og mikromobilitet.

At udvikle strategier for lette trafikanter og mikromobilitet (herunder cykel- og gå-strategier) kræver et metode- og værktøjssæt, der kan bruges til at kortlægge potentialer og barrierer i forhold til grøn mobilitet grøn omstilling. Især nu, hvor åbne data, satellit- og flyfotos, digitale gadebilleder, borgerinddragelse og feltregistreringer kan inddrages og sammenholdes geolokaliseret.

Det er både spændende og vigtigt med en bred vifte af geo-kontekstualiseret (og målbar) baggrundsviden som hjemmel og støtte for fagpersoners udarbejdelse af strategier og handlingsplaner. Det er tilsvarende vigtigt at kunne konsekvensmåle og dokumentere effekten af planlægning før, under og efter specifikke tiltag og projekter.

Men hvad kan og bør vi kortlægge for at udnytte potentialet?

Målgruppe

Målgruppen er deltagere fra regioner og kommuner, projektejere, arkitekter, strategiplanlæggere, trafik- og byplanlæggere og andre med interesse i folkesundhed, GIS, lette trafikanter, grøn mobilitet, mikromobilitet og bæredygtige byer, samt hvordan man vha. kortlægning kan styrke planlægning.

Yderligere uddybning af abstract