Det opdaterede datagrundlag for Grønlands kystnære områder

Session

Højt mod nord

Abstract

Maritim aktivitet ved Grønland er øget kraftigt de seneste år i takt med en øget geopolitisk bevågenhed i hele Arktis. Maritime operationer ved Grønland er forbundet med stor navigationsrisiko, da adgangen til pålidelige, opdaterede og præcise søkort og information om skær, tidevandszoner og kystlinjer er begrænset.

I denne præsentation vil vi illustrere, hvordan vi gennem projektet NANOK (Nautical Navigation Operational Knowledge) anvender de nyeste satellitdata, maskinlæringsmetoder og cloud processering til at udvikle skalerbare og operationelle systemer til at kortlægge skær, kystlinjer og tidevandszoner i hele Arktis.

I præsentationen vil du blive introduceret for de nyeste metoder og praktisk anvendelse af slutprodukterne, som også kan anvendes i Danmark med henblik på at sikre et opdateret datagrundlag over de dynamiske danske kystzoner.

Målgruppe

Målgruppen er nysgerrige med interesse for brug af satellitdata samt interesse for teknologiudvikling inden for processering og udnyttelse af de nyeste satellitdata. Målgruppen er også deltagere med interesse for nye geo-intelligence-løsninger, som kan bidrage til den maritime sikkerhed samt monitorering af kystområder i Danmark og Arktis.

Yderligere uddybning af abstract

Det danske Forsvar varetager en række opgaver i Arktis, herunder suverænitetshåndhævelse, eftersøgnings- og redningsoperationer samt fiskerikontrol. Derudover yder Forsvaret en væsentlig støtte til civilsamfundet fx gennem videnskabelig logistisk støtte, støtte til søopmåling eller ved udbringning af Coronavacciner. Det øgede aktivitetsniveau i Arktis såvel som de fysiske og miljømæssige forhold i regionen fordrer, at navigatører har adgang til opdateret og pålidelig information om navigationsmæssige risikoelementer, herunder nøjagtige søkort, opdateret vejrinformation samt information om isforhold.

Kortlægningen af de arktiske kystzoner er imidlertid udfordret af at skulle dække enorme, svært tilgængelige og tyndt befolkede områder, hvor traditionelle opmålingsmetoder har særdeles vanskelige vilkår. Som resultat heraf er kystlinjen i Grønland i store områder fejlplaceret med op til flere kilometer. Manglen på pålidelige og opdaterede nautiske data øger således risikoen ved færdsel i Arktis og Grønland. Dermed begrænses de handlemuligheder, som militære såvel som civile aktører har med hensyn til sikker sejlads.

Med udgangspunkt i koblingen mellem det bedste fra satellitter (offentligt tilgængelige Copernicus-data med høj tidslighed), en højtopløselig arktisk højdemodel, samt kunstig intelligens og fysisk modellering er vi således i stand til at tilvejebringe opdateret information om skærområder, tidevandszoner samt kystlinjer i såvel Grønland som i resten af Arktis. I samproduktion med Forsvaret udvikles således navigationsmæssig risikominimering gennem demonstrationsprojektet, NANOK.

Som en del af oplægget vil yderligere anvendelsesmuligheder blive diskuteret, herunder anvendelse inden for turisme, privat bådsejlads, fiskeri, forskningsekspeditioner og søopmåling. Dine idéer og input er således meget velkomne.