Kan og skal geografi i lovgivningen digitaliseres?

Session

Lovgivning

Abstract

Hvorfor er det svært at digitalisere geografi i lovgivningen? Og hvilke hensyn skal der tages i tilløbet?

Vi ved fra mange digitaliserings- og geodataprojekter, at digitale geografier er mere præcise, gør beslutninger reproducerbare, og øger kvaliteten og hastigheden, hvormed beslutninger kan træffes. Omvendt får tanken om automatisering af juridisk bindende beslutninger rynkerne frem i panden. Hvordan balancerer vi øget digitalisering uden at give køb på god forvaltningsskik?

Er lovgivningen anderledes end noget, vi tidligere har ryddet op i? Og hvilke goder kan vi opnå ved øget digitalisering? Du kan høre, men også udfordre panelets holdninger.

I panelet vil bl.a. være Henrik Skovmark, Søfartsstyrelsen, og Stine Leth Rasmussen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Målgruppe

Målgruppen er statslige, regionale og kommunale sagsbehandlere og beslutningstagere. Hertil kommer også systemleverandører til det offentlige.

Yderligere uddybning af abstract

Kan og skal geografi i lovgivningen digitaliseres?
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering