Erfaringer med agil udvikling og OGC API – features

Session

Standardisering

Abstract

DMI’s vejrdata kan fremme den grønne omstilling og skabe grøn digital vækst. Vejrdata har tidligere kun været tilgængelige ved henvendelse og efter betaling, men en ny Open Source-løsning giver nu nem og gratis adgang til vejrdata.

Vi har egenudviklet en distributionsløsning til vejrdata. Distributionsløsningen er udviklet agilt og containerbaseret på Statens IT’s GovCloud, som er etableret i samarbejde mellem SIT, DIGST og DMI. Løsningen udstiller vejrdata efter den nye OGC API - features standard (tidligere WFS 3.0).

Vi vil fortælle om vore vejrdata til grøn omstilling og erfaringer med den agile udviklingsproces på GovCloud, arbejdet med OGC API - features standarden, tværstatsligt samarbejde, og om hvordan løsningen indtil videre er blevet modtaget af brugerne.

Målgruppe

Målgruppen blandt deltagerne ved Kortdage 2021 er softwareudviklere, projektledere og beslutningstagere.

Yderligere uddybning af abstract

Erfaringer med agil udvikling og OGC API – features
Danmarks Meteorologiske Institut