Fremtidens værditilbud for kortanvendere

Session

Nye muligheder

Abstract

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har strategisk fokus på at tilpasse sin rolle som kortmyndighed til et stadigt mere digitaliseret og databaseret samfund. Hvilke nye typer af produkter herunder data, der generaliseres med henblik på anvendelse i kort, er relevante for brugerne? Hvilke muligheder giver det for forskellige typer af dataanvendere, at vi omstiller kortproduktionen til et automatiseret, regelbaseret og transparent setup?

Vi stiller nye datatyper til rådighed i ”Labs” på Dataforsyningen.dk med henblik på at komme i tæt dialog med brugerne, så vi kan afprøve nye produkter og deres potentielle værdiskabelse. Landpolygonen for Danmark udstilles allerede i Labs, og der kan komme flere afledte GeoDanmark-data til.

Præsentationen vil gøre rede for den planlagte transition på kortområdet og tankerne om at stille kortdata til rådighed for brugerne.

Målgruppe

Målgruppen er kommunale, statslige og private brugere af kort fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Yderligere uddybning af abstract

SDFE har en klar ambition om at komme tættere på brugernes behov og bedre understøtte og effektivisere brugernes arbejdsgange. Derfor er ønsket, at vi med dette oplæg kommer i dialog med vores anvendere, og dermed sikrer større værdi af de data og kort, vi stiller til rådighed.

Fremtidens værditilbud for kortanvendere
Morten Nordahl Møller
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering