Naturstyrelsens Pas På-kort med artsobservation fra Arter.dk

Session

Det åbne land

Abstract

Når der udføres arbejde i skoven, skal vi passe på fredede arter, beskyttet natur og kulturminder. Naturinteresserede brugere af statens skove har igennem mange år meldt artsfund og levesteder ind til Naturstyrelsens Pas-På-Kort, ligesom vore egne medarbejdere selv har registreret fund i Pas-På-Kortet.

Pas-På-Kortet benyttes både i skovmaskiner og i forvaltningen af arealerne med henblik på at tage hensyn til sjældne og truede arter. Den nye offentlige portal, Arter.dk, for artsobservationer indeholder mange flere observationer, faktisk over 41 mio. Derfor har vi renoveret Pas På-kortet, så der nu dagligt hentes observationer direkte fra databasen i Arter.dk. Dette håndteres med styrelsens ArcGIS Enterprise Portal, scripting og data hentet fra Arter.dk’s API.

Formålet er at vise, hvordan data samlet af en statslig organisation bringes direkte og flerfoldig i spil via samarbejde på tværs.

Målgruppe

Oplægget rammer flere målgrupper, da det både handler om forvaltning, om brug af åbne data samt teknisk om anvendelsen af API'et for Arter.dk. Det hele sker i en geodata-kontekst, da både artsobservationer, beskyttelseszoner og anvendelsen ude i de enkelte skovmaskiner har rumlige aspekter.

Yderligere uddybning af abstract

Fokus vil være på den forbedring, der er kommet via anvendelsen af Arter.dk’s nye samlende database, hvor observationer fra mange forskellige kilder bliver registreret ensartet. Dette sker på baggrund af en grundigt udarbejdet taxonomi. Disse data bliver fremover dagligt hentet direkte ind i Pas På-kortet, hvor hver enkelt observation bliver behandlet i forhold til den specifikke beskyttelse af hver enkelt art. Det kan være i form af beskyttelseszoner, fredningstider, eller hvor længe, en observation er relevant. Pas På-kortet indeholder også beskyttet natur, redetræer, kulturminder og MTB-spor, der helst ikke skal ødelægges af skovmaskiner. Og alt dette skal gøres tilgængeligt både for planlæggere, for maskinførere og i fremtiden også for offentligheden.

Naturstyrelsens Pas På-kort med artsobservation fra Arter.dk
Naturstyrelsen