Laserscanning med mobiltelefon koblet med LER 2.0

Session

Forsyning

Abstract

Vi har udviklet teknologi, der gør det muligt at "laserscanne" med en mobiltelefon og få oprettet en 3D punktsky. Teknologien er raffineret til dokumentation af anlægshuller, selvom anvendelsesområderne er langt flere. Det er således muligt at dokumentere de forskellige elementer, der er i anlægshullerne. Dermed kan alle ledninger og øvrige begrænsninger, der er under terræn, kortlægges. Den unikke dokumentation af anlægshullerne vil kunne gavne andre aktører, der skal udføre anlægsarbejde i samme område.

Jeg vil i præsentationen eksemplificere dette ved at koble en række punktskyer af anlægshuller med LER-data for at fastlægge XYZ-placering på ledninger, der ellers ikke er stedfæstet særligt præcist i LER-udleveringen. Perspektivet ved dette er en reduktion af graveskader og et supplement til tolkning af LER-data. Samtidig vil forhindringer, der ikke er i LER, fremgå, hvorpå disse kan indberettes.

Målgruppe

Målgruppen er deltager ved Kortdage 2021 fra forsyningsvirksomheder og deltagere, der beskæftiger sig med 3D eller LER 2.0.

Yderligere uddybning af abstract

Laserscanning med mobiltelefon koblet med LER 2.0
Landinspektørfirmaet LE34 A/S