Strategi for genanvendelse af sekundære råstoffer

Session

Grønt byggeri

Abstract

Der er stort fokus på at øge genanvendelsen af sekundære råstoffer. Kommende mangel på nye råstoffer, men også verdensmålet om nedbringelse af udledningen af CO2, gør det nødvendigt at tænke mere genbrug og genanvendelse.

Et trin på vejen frem mod en bæredygtig råstofindvinding og en bedre styring af råstof- og byggeaffaldsstrømmene kunne være, at der allerede i den regionale og kommunale planlægning inddrages viden og data om, hvor, hvor meget og hvornår sekundære råstoffer bliver tilgængelige. Derfor har Region Hovedstaden og NIRAS indgået et samarbejde om at udvikle et GIS-værktøj, der gør det muligt for kommuner og regioner at få viden om netop det.

Med hensyn til prognoser af overskudsjord er værktøjet klart. I det aktuelle projekt arbejdes der nu på at få et overblik over relevante data og udvikling af metoder til kvantificering af byggematerialer ved nedrivning eller renovering.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021 fra kommuner og regioner.

Yderligere uddybning af abstract