Ejendomsdata på Datafordeleren - Saml skatte fra A til Z

Session

En dekade med grunddata

Abstract

De seneste år har skabt et helt nyt registerlandskab for ejendomsdata. Selv om alt er samlet på Datafordeleren, er ændringerne så store og så mange, at det er svært at orientere sig. Det vil vi prøve at råde bod på i dette oplæg.

Hvor de seneste 40 år har været domineret af få, næsten monolitiske ejendomsregistre, er ansvar og opgaver nu fordelt ud i nye grunddataregistre, som hver løser en bestemt opgave. Kun tilsammen repræsenterer de nye grunddataregistre de valide og autoritative oplysninger om en ejendom.

Uanset om man er bruger eller udvikler, kræver det overblik og viden om de basale begreber og sammenhænge. Man kan fx ikke kan nøjes med ét registeropslag - man skal foretage mange opslag, de rigtige steder og i den rigtige orden.

Oplægget vil vise konkret, hvordan det kan gøres via en række opslag fra A til Z på Datafordeleren - indtil vi har samlet “skatten”: de centrale data om en ejendom.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved Kortdage 2021 med en faglig interesse i de nye danske ejendomsdata og mulighederne i Datafordeleren.

Yderligere uddybning af abstract

Grunddataprogrammet, og herunder Ejendomsdataprogrammet, har markeret en stor omvæltning i den måde, Danmark håndterer sine ejendomsdata. De seneste 40 år har ejendomsdata været samlet i nogle få, store systemer, først og fremmest Ejendomsstamregisteret, ESR, Bygnings- og Boligregisteret, BBR, og Vurderingsregisteret, VUR, som alle lå hos Kommunedata/KMD. Matriklen/matrikelregisteret spillede ofte en sekundær rolle, dels fordi ESR havde sin egen matrikel-kopi, og dels fordi matriklen kun kendte til ejendomme af typen samlet fast ejendom, mens ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund fandtes i ESR.

De seneste år er vi kommet ind i en ny verden med en hel vifte af nye og specialiserede ejendomsdataregistre: Det moderniserede BBR, den udvidede Matrikel, den spritnye Ejerfortegnelse, et nyt Ejendomsbeliggenhedsregister, et nyt fælles Danmarks Adresseregister og et nyt Ejendomsvurderingssystem. 

Man skal ikke undervurdere hvor nyt og hvor anderledes, det er - på den gode måde: Ejendomsdata er blevet udspecialiseret til en række myndigheder og registre, der hver har sin rolle og ansvar. I modsætning til tidligere er der en lov bag hvert register og en sikring af registerets formål, indhold, aktører og roller. Samtidig er det defineret, hvordan registrene hænger sammen. Der er fastlagt nye, fælles begreber, nye samvirkende processer og en ny entydig ejendomsidentifikation, BFE-nummeret.

Dette er baggrunden for vores præsentation, men det er naturligvis ikke noget, vi kan nå at gennemgå fra A til Z.

Beskrivelsen af det nye landskab og af det jordskælv, der har dannet det, kan imidlertid vise, hvorfor det er vigtigt, at både brugere og (især) løsningsudviklere bør have en grundlæggende faglig viden, et godt overblik og en forståelse for ejendomsdataregistrenes sammenhæng.

I præsentationen vil vi belyse dette konkret med tekst, på kort og i billeder - ud fra nogle typiske eksempelejendomme.

Vi vil vise det samlede kort over landskabet og vi vil vise “ruterne”, der forbinder de enkelte begreber og registre.

Men først og fremmest vil vi vise, hvordan man bogstaveligt talt kan “rejse” fra A til Z i det nye ejendomsdata-landskab. Hvordan man samler informationer op undervejs i hvert register og til sidst kan præsentere “skattene” i form af de relevante oplysninger om en ejendom.

Ejendomsdata på Datafordeleren - Saml skatte fra A til Z
Septima P/S