Data og grøn mobilitet: Hvordan ved vi, at indsatsen nytter?

Session

Grøn mobilitet

Abstract

I et innovationsprojekt mellem Gladsaxe Kommune, en startup og COWI er der udviklet en løsning, hvor GPS-data fra 130.000 danske personbiler analyseres og præsenteres i et "dashboard". Her gennemføres datadrevne effektanalyser af de tiltag, der gøres i en kommune for at omstille til grøn persontransport.

Løsningen dokumenterer danskernes bilbrug: Vi kører meget – også korte ture under 5 km. I en GIS-analyse udpeges områder, hvor korte ture køres, og om turene med fordel kunne foretages på fx cykel eller elcykel.

Der udregnes KPI'er for andelen af korte ture til at overvåge udviklingen: Vil den grønne omstilling lykkes, eller fortsætter danskerne med at hente morgenbrød i bilen?

Det udarbejdede dashboard opdateres dagligt, hvor data indlæses fra 700.000 nye ture (ca. 250 mio. ture om året!). KPI'er kan følges over tid, og effekten af indsatser for at få flere på cyklen kan dokumenteres – også ned på små geografiske områder.

Målgruppe

Målgruppen er GIS-analytikere, by- og trafikplanlæggere, samt offentlige topledere inden for grøn omstilling.

Yderligere uddybning af abstract

Data og grøn mobilitet: Hvordan ved vi, at indsatsen nytter?
COWI A/S