Datafordelerens muligheder - et eksempel på implementering

Session

En dekade med grunddata

Abstract

Datafordeleren er en guldgrube af geodata. Men mange har haft udfordringer med at hente data derfra.

Vi vil gennemgå brugerfladen og forklare, hvordan data fremsøges. Alle de forskellige metoder til udtræk af data vil blive gennemgået med eksempler samt en beskrivelse af, hvornår hver enkelt metode bør foretrækkes.

Der er forskellige sikkerhedsniveauer for data. Det medfører, at adgangen til data kan forudsætte, at der er indsendt en ansøgning. De forskellige sikkerhedsniveauer gennemgås, og vi viser et eksempel på en ansøgning. Vi vil vise eksempler fra vores egen implementering.

Målgruppe

Målgruppen er dataansvarlige, som ønsker en lettere ajourføring af GIS og geodata.

Yderligere uddybning af abstract

Datafordelerens muligheder - et eksempel på implementering
Ove Lindholt Hansen
GeoSite