Panoramafoto og punktsky-data på statsvejnettet

Session

Punktskyen

Abstract

Vejdirektoratet får i løbet af 2021 dækket hele det danske statsvejnet og dele af de tilsluttende veje med punktsky-data og panoramafoto.

I slutningen af året vil samtlige medarbejdere via en viewer-løsning have adgang til at udnytte disse panoramafoto og punktsky-data. Med løsningen bliver det muligt at se hvordan, der ser ud, og at foretage simple målinger og registreringer et vilkårligt sted på statsvejene. Løsningen bliver dermed et vigtigt grundlag for vores løbende administration og sagsbehandling på vejnettet. Data skal desuden danne grundlag for en systematisk registrering, ajourføring og tilstandsvurdering.

Indlægget vil beskrive kort beskrive produktet af punktsky-data og panoramafoto, samt løsningen. Vi skal se, hvordan det er blevet etableret og implementeret i organisationen. Efter denne indflyvning vil fokus blive rette sig imod, hvordan løsningen bidrager til mere digitale og mere effektive løsninger af opgaver i Vejdirektoratet.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere, der arbejder med vejadministration, herunder nabokontakt, eller dataproduktion.

Yderligere uddybning af abstract

Panoramafoto og punktsky-data på statsvejnettet
Svend Elgaard
Vejdirektoratet