Panoramafoto og punktsky-data på statsvejnettet

Session

Punktskyen

Abstract

Som led i Vejdirektoratets strategi om øget digitalisering og effektivisering samt fokus på trafiksikkerhed og arbejdsmiljø har vi i 2021 gennemført en mobile mapping af alle vores veje med tætte punktskyer og panorama-foto.

Ved årets udgang vil alle i Vejdirektoratet have adgang til data for alle vejene i en viewer, hvor der kan inspiceres, registreres og måles. Vi får hermed et let tilgængeligt og fælles datagrundlag, som skal anvendes som en integreret del af opgaveløsninger på kontoret og som samtidig dokumenterer forholdene ude på vejene.

Udover at få data og teknik til at spille har vi haft et stort fokus på implementeringen bl.a. ved at involvere ledere og brugere tidligt i forløbet. Vi har gjort dette dels for at udbrede kendskabet og stimulere forventningen til produktet og dels for at involvere brugerne i opsætningen og designet af løsningen.

Mit indlæg vil kort beskrive punktsky-data, panoramafoto og viewer-løsningen samt processen med implementering og med brugerinddragelse herunder de erfaringer, vi har gjort os undervejs. Herefter vil fokus være på anvendelser og gevinster ved løsningen baseret på forventninger og testanvendelser i og med, at det vil være småt med reelle anvendelser, da systemet først tages fuldt i brug i december 2021. Anvendelserne vil i sagens natur tage udgangspunkt i veje, men min præsentation vil også give idéer og inspiration til andre anvendelser.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere, der arbejder med vejadministration, herunder nabokontakt, eller dataproduktion.

Yderligere uddybning af abstract

Med løsningen bliver det muligt at se hvordan, der ser ud, og at foretage simple målinger og registreringer et vilkårligt sted på statsvejene. Løsningen bliver dermed et vigtigt grundlag for vores løbende administration og sagsbehandling på vejnettet. Data skal desuden danne grundlag for en systematisk registrering, ajourføring og tilstandsvurdering.

Panoramafoto og punktsky-data på statsvejnettet
Svend Elgaard
Vejdirektoratet