Kortlægning af byggematerialers logistik

Session

Grønt byggeri

Abstract

I Danmark står bygge- og anlægsprocesser for 10 % af CO2-udledningen, og der genereres årligt byggeaffald på 4,5 mio. ton og overskudsjord på 8,3 mio. ton.

Optimering i logistikken for byggematerialernes færd til og fra byggepladser vil betyde store reduktioner i omkostningerne for miljøet på en række væsentlige parametre såsom udledning, forurening og trafik.

Vores projekt undersøger og kortlægger, hvordan byggematerialers cirkulation og transport fungerer i en konkret case som Sluseholmen Skole i København. Med GIS visualiseres de indsamlede data med henblik på en udvidet forståelse for optimering og forbedring.

Vi har indsamlet data inden for relevante temaer, der er blevet opsat som geodata og anvendt til at udføre præcise kortlægninger og udregninger, som danner grundlag for en række optimerede løsningsforslag i casen, såvel som generelle anbefalinger for en mere bæredygtig tilgang.

Målgruppe

Indlægget er særligt relevant for arkitekter, byplanlæggere, forskere, entreprenører og andre inden for byggeudvikling og byggematerialer.

Yderligere uddybning af abstract

Vores projekt har undersøgt og kortlagt, hvordan byggematerialers cirkulation og transport fungerer inden for en konkret case, og hvordan disse kan visualiseres med henblik på en udvidet forståelse for optimering og forbedring.

Byggeri- og anlægsprocesser, samt produktion af byggematerialer stod for en årlig omsætning på 281,7 mia. kr. i Danmark i 2019, som udgør 10 % af CO2-udledningen, og er derfor en kæmpemæssig faktor i det samlede CO2 regnskab.

Bygge- og anlægssektoren står også for at generere byggeaffald på 4,5 mio. tons om året, som omtrent svarer til den samme mængde i ton CO2, der udledes. Der håndteres desuden omkring 8,3 mio. tons overskudsjord årligt (rapporten ’Anbefalinger til Regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren’).

Således kalder et øget fokus på bæredygtige løsninger i arkitekt- og byggebranchen på nye metoder og forslag til forbedring både på den nationale scene, men i høj grad også på den globale.

Kan der optimeres i logistikken for byggematerialernes færd til og fra byggepladser, vil dette betyde store reduktioner i omkostningerne for miljøet på en række væsentlige parametre såsom udledning, forurening og trafik.

Det Kongelige Akademi har gennemført et samarbejde med Byggeri København (Københavns Kommune) og deres hovedentreprenør, BAM Danmark A/S, og har i ½ år fulgt 1. etape af byggeprocessen for den kommende Sluseholmen Skole. Vi forventer at kunne fortsætte dette i den nære fremtid.

Projektet har indsamlet data og udvalgt relevante temaer inden for bæredygtighed og logistik, som er blevet undersøgt nærmere. Disse data er blevet opsat via en GIS-software, hvor den nye geodata er anvendt til at udføre præcise kortlægninger og udregninger inden for logistikken.

Dette materiale har sammen med indhentet supplerende information og statistik dannet grobund for en række konkrete optimerede løsningsforslag for casen, såvel som generelle anbefalinger for en mere bæredygtig tilgang.

Projektets foreløbige resultater er blevet til en mindre publikation, som snart vil være digitalt tilgængelig. Projektet har primært omhandlet håndteringen og transport af overskudsjord og råstoffer med særligt fokus på CO2-udledninger som følge af transport og de følgevirkninger, som dette desuden oftest også medfører.

Den foreløbige konklusion for projektet er, at der findes et omfattende potentiale for optimering af logistikken. Hvis dette får en øget opmærksomhed i byggebranchen såvel som en større politisk dagsorden med nye krav og strategier, vil der kunne reduceres på omkostninger for både økonomi og for miljøet.

Vores projekts fremtidige mål er at afsøge muligheden for at udfordre og forbedre casens logistik ved anvendelse af GIS-kortlægningsværktøjer, der grafisk kan visualisere den tilgængelige data med et mere overskueligt blik for de problematikker og muligheder, som findes i casen såvel som mere generelt i branchen.

Projekt er udført med lektor Anders Hermund som medforfatter.

Kortlægning af byggematerialers logistik
Det Kongelige Akademi