Erfaringer med WFS 3.0 / OGC API Features standarden

Session

Nørderi

Abstract

Let og gratis adgang til data om vejr og hav er i høj grad efterspurgt af både virksomheder og borgere. Data om vejr og hav er samtidig et væsentligt datagrundlag i den grønne omstilling.

De meteorologiske institutter genererer stadig større mængder data og har udvekslet data med hinanden siden før Internet. Mange dataformater er derfor af ældre dato, specifikke for den meteorologiske verden og ikke let tilgængelige for andre.

DMI arbejder på at give let og gratis adgang til alle sine data. DMI har som de første i Danmark anvendt den nye WFS 3.0 / OGC API Features standard til udstilling af data. DMI vil fortælle om sine overvejelser om anvendelse af datastandarder, erfaringer med OGC API Feature standarden, og hvordan den indtil videre er blevet modtaget af brugerne.

Oplægget vil fokusere på data og dataformater og ikke i så høj grad på forretningspotentialet.

Målgruppe

Målgruppen er udviklere og andre med interesse for data og datastandarder.

Yderligere uddybning af abstract

Medforfatter er Stefan Rethmeier, DMI.

Om forfatterne:

Morten Thaarup

  • Afdelingschef på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
  • Tidligere kontorchef i Skatteministeriet og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  • Tidligere konsulent i Deloitte Consulting
  • Cand.scient.adm. fra RUC

Stefan Rethmeier

  • Systemudvikler (Scientific Computing) på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
  • Tidligere udviklingsingeniør og freelancer inden for modellering af dynamiske systemer og algoritmeudvikling i bl.a. Danfoss, Sonardyne og MAN
  • Tidligere R&D Graduate i Danfoss
  • Cand.polyt. fra DTU