Behovsdrevet forbedring af retlige geodata

Session

Geodata i lovgivningen

Abstract

Værdien af retlige data ligger ofte eksternt i forhold til de myndigheder, der – på basis af finanslovsbevillinger og uden tæt relation til den eksterne værdiskabelse – forbedrer og vedligeholder retlige geodata. Dette udfordrer prioritering og fremdrift.

Digitaliseringen betyder, at informationer flyder nemt og hurtigt på tværs af tid og sted, og at opgave­fordeling og arbejdsprocesser kan tænkes på nye måder.

Kan disse digitaliseringstendenser udnyttes til at fremme forbedrings- og vedligeholdelsesaktiviteter, så de bedre indpasses i eksisterende processer, uden at det kommer til at gå ud over retlige geodatas troværdighed?

Indlægget ser på muligheden for behovsdrevet at forbedre retlige geodata med relevans for ejendoms­området i tilknytning til ejendomsretlige begivenheder med relation til de seks B’er – beliggenhed, besiddelse, beskyttelse, benyttelse, belåning og beskatning.

Målgruppe

Fagfolk, der beskæftiger sig strategisk med retlige geodata fra en forretningsmæssig og teknisk synsvinkel.

Yderligere uddybning af abstract

Behovsdrevet forbedring af retlige geodata
geoadvice