Kommunale udfordringer og potentialer med retlige geodata

Session

Geodata i lovgivningen

Abstract

Sammen med SDFE undersøger KL de kommunale forretningspotentialer og mulige barrierer ved øget brug af digitale stedbestemmelser i lovgivningen. Herunder ses også på den efterfølgende administration af reglerne og kortene i bl.a. den kommunale administration. Der er tale om kommunal sagsbehandling i bred betydning, men med fokus på de myndighedsområder, hvor stedbestemmelser i dag er identificeret til at spille en umiddelbar rolle, f.eks. natur, miljø og byggesager.

Foranalysen vil have fokus på:
- at forstå, om der er udfordringer i kommunerne ved den overvejende analoge stedbestemmelse af regler,
- at forstå hvilke overordnede potentialer, der er for kommunerne i øget anvendelse af digitalt tilgængelige stedbestemmelser af regler, samt
- at opnå indsigt i særlige kommunale behov, så disse kan indgå i et eventuelt arbejde frem mod øget tilgængelighed af digitale stedbestemmelser af regler.

Målgruppe

Deltagere fra Virtuelle Kortdage 2020 med interesse i geografi i lovgivningen og digitaliseringsklar lovgivning.

Yderligere uddybning af abstract