Visualisering af skolesegregering

Session

Studerende har ordet

Abstract

Kortlægning og visualisering af ulige fordeling mellem geografiske enheder er ikke nyt. Men så snart vi arbejder med punktdata – såsom skoler eller andre institutioner – uden nogen tilknyttet geografisk areal enhed, er visualiseringen en større udfordring. Særligt, hvis disse punkter er koncentreret omkring de større byer, bliver visualiseringsopgaven kun større.

I mit oplæg vil jeg vise, hvordan jeg har forsøgt at overkomme denne udfordring i mit arbejde med skolesegregering ved at anvende og udvide på "Equal Area Cartogrammet". En (geo)visualisering, der gør rummet abstrakt, men alligevel har en praktisk anvendelighed i henhold til forståelse af dynamikker i fordeling af elever mellem skoler – særligt i tilfælde af skolelukninger.

Målgruppe

Målgruppen for mit oplæg er alle, der er interesseret i visualisering som redskab til at forstå aktuelle problemstillinger med en geografisk side.

Yderligere uddybning af abstract

Visualisering af skolesegregering
Jeppe Fjeldgaard
Aalborg Universitet