En netværksanalyse af Københavns cykelinfrastruktur

Session

Studerende har ordet

Abstract

Et veludbygget og velforbundet netværk af cykelstier og cykelruter er essentielt for at underbygge en omstilling af vores transportvaner væk fra fossildrevne transportmidler. På nuværende tidspunkt er der desværre ingen udbredte eller standardiserede metoder for at analysere, beskrive eller sammenligne netværk af cykelinfrastruktur, ligesom der ofte er problemer med manglende data eller dårlig datakvalitet.

Jeg vil her præsentere resultaterne af mit speciale, hvor jeg undersøger, hvordan en netværksanalyse kan bruges til at beskrive og evaluere cykelstier og ruter i København. Analysen er baseret på graf-teori og ’shortest path’-analyser. Den er primært udført med Python og PostGIS.

I løbet af oplægget vil jeg eksemplificere, hvordan en netværksanalyse i GIS kan anvendes til at påvise svagheder, manglende forbindelser og ulige adgang til cykelinfrastruktur i forskellige bydele.

Målgruppe

Målgruppen for foredraget er andre studerende, deltagere med interesse i brugen af Python og PostGIS til at løse GIS-analyser, samt byplanlæggere og transportplanlæggere.

Yderligere uddybning af abstract

En netværksanalyse af Københavns cykelinfrastruktur
Ane Rahbek Vierø
Lunds Universitet