DIY risikobaseret ledningsfornyelse

Session

Forsyningswebinar

Abstract

Hvilke datadrevne GIS-tiltag laver forsyningerne selv, når de ikke bruger kommercielle produkter og konsulenter? Vi tager blandt andet gør-det-selv-skridt i retning af datadrevet planlægning.

Historisk set er kloaknettet blevet renoveret og TV-inspiceret ”fra den ene ende til den anden”. Inspektionerne er baseret på alder eller allerede indtrufne hændelser. Men Forsyning Helsingør er ved at sadle datahesten om.

Vi har gennemført en GIS-analyse af hvor, vi har kategoriseret ledninger baseret på afstand til kritisk infrastruktur og andre risikofaktorer. Ledningskategoriseringen vil fremadrettet blive anvendt til planlægningen af  ledningsfornyelse og frekvens af TV-inspektioner. Analysen er udført i QGIS Processing Modeler med data fra offentlige registre.

Oplægget vil gennemgå metoder og læring fra projektet.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere, der har interesse i forsyningssporet ved Kortdage 2020.

Yderligere uddybning af abstract

DIY risikobaseret ledningsfornyelse
Forsyning Helsingør