Implementering af LER 2.0 i et forsyningsselskab

Session

Forsyning - LER 2

Abstract

Som ledningsejer skal man tilslutte sig LER 2.0 inden medio 2023. Der stilles krav om at levere i vektorformat i stedet for de gamle analoge tegninger.

Både ledningsejere, der skal digitalisere deres analoge tegninger, og ledningsejere, der allerede har digitaliseret, står over for en del beslutninger om, hvordan man skal implementere LER 2.0.

Dette indlæg ser på hvilke tanker, Radius Elnet gør sig, inden der startes et projekt om tilslutning til LER 2.0.

Vi vil se nærmere på hvordan, vi vil håndtere z-koter, nøjagtighedsklasser, udvendige diametre, mv.

Et er hvad, det skrevne krav i lov og bekendtgørelse siger, mens et andet er hvad, vi som ledningsejere kan og vil oplyse. Der tænkes ikke her på at oplyse mindre end loven siger, men måske tværtimod mere.

Målgruppe

Målgruppen for foredraget er alle forsyningsselskaber, der ejer ledninger, og alle, der udfører gravearbejder i "det offentlige rum".

Yderligere uddybning af abstract

Implementering af LER 2.0 i et forsyningsselskab
Thor Gerner Nielsen
Radius Elnet A/S