Kan vi følge med?

Session

Ledelsesinfo

Abstract

Kan vi følge med, hvis ikke vi organiserer os anderledes? Svaret i Svendborg Kommune har været: Nej!

Derfor ændrer vi nu strategi med data. Der er et stigende behov for data management, hvis vi skal blive ved med at kunne følge med dataefterspørgslen. Det er nødvendigt at se på flere aspekter i den forbindelse: en teknisk løsning, højnet sikkerhed, automatisering, tilgængelighed, datamodeller og valide analyser.

- Det har vi taget fat på nu!

Målgruppe

Målgruppen for foredraget er deltagere, der arbejder med data management, data governance, eller strategier med data.

Yderligere uddybning af abstract

Brugen af data har nået et niveau, hvor det nuværende setup ikke længere kan efterleve de stigende behov og krav, der er til datasikkerhed, datatilgængelighed, dataprocesser og løsninger. Vi skal derfor højne datamodenheden på flere niveauer, så vi kan følge med den eksponentielt stigende dataefterspørgsel, der er.

I Svendborg Kommune arbejder vi derfor med data management i projektet: "Datawarehouse i Svendborg Kommune". Derved bliver det muligt at følge med efterspørgslen og det muliggør den decentrale inddragelse og udnyttelse af datamulighederne.

Projektet foregår i forskellige faser, men det kan ikke undgås, at der vil være overlap ift. processer, arkitektur og teknik. Nedenstående er de faser, oplægget vil komme til at indeholde, linet op:

Fase 1 – Etablering af supplementsdatabase

Fase 2 – Organisering og platform

Fase 3 – (x)fagområde

Herefter kommer fagområderne i den rækkefølge, der bliver besluttet under Fase 2.

Du kan læse meget mere i en uddybende artikel herom, skrevet til Geoforum Perspektiv i forbindelse med Kortdage 2020, se: https://journals.aau.dk/index.php/gfp/article/view/6234

Kan vi følge med?
Astrid Krarup Andersen
Svendborg Kommune