En datadrevet fastlæggelse af kystlinjen

Session

Kysten er uklar!

Abstract

I forbindelse med et stigende behov for retvisende oplysninger i matrikelregistret, er kystlinjen et særligt problematisk område.

Mit speciale tager udgangspunkt i Geodatastyrelsens arbejde med forbedringer af matrikelkortet. Det undersøges, om det er muligt at danne en datadrevet, administrativ grænse på baggrund af Danmarks Højdemodel og vandstandsoplysninger. Dette sker bl.a. for at minimere påvirkningen af skøn.

Højdemodellen skæres med vandstanden defineret ved ’højeste daglige vande’. Denne kystlinje sammenlignes med både GPS-opmåling og GeoDanmarks kystlinjeattribut.

Det er lykkedes at danne en kystlinje, som kan konkurrere med den meget tidskrævende GPS-opmåling. Adgang til, beskæring af og opdatering af officielle datakilder er dog en afgørende udfordring.

Målgruppe

Målgruppen er landinspektører, landmålere, samt medarbejdere fra statslige styrelser.

Yderligere uddybning af abstract

En datadrevet fastlæggelse af kystlinjen
Studerende / LE34