Grønt nok? Analyse af tilgængelighed til naturen

Session

Fritids-GIS

Abstract

Vi skal i foredraget se nærmere på en analyse af tilgængelighed til naturen fra planlagte, men ikke etablerede boligområder. Ved at inddrage tilgængelighed kan man vurdere det potentielle besøgstal i et naturområde og mulighederne for naturbesøg ud fra byområder. Tilgængelighed kan med andre ord ses som både antallet af borgere, der kan nå frem til et givet naturområde inden for en vis transporttid, og som omfanget af den naturressource, der er til rådighed ud fra et givet udgangspunkt - typisk et boligområde.

Der er flere studier, der har analyseret den nuværende befolknings adgang til grønne områder. I oplægget vil jeg fortælle om et projekt, hvor vi har analyseret mulighederne for naturbesøg med udgangspunkt i planlagte, men endnu ikke etablerede, boligområder – med andre ord med befolkningen, som den vil fordele sig i fremtiden. På den måde vil prioriteringen af bynær skovrejsning og etablering af lokal adgang kvalificeres. Projektet anvender data fra BBR, ESR, Planregisteret og fra Open Street Map.

Målgruppe

Målgruppen er planlæggere og rådgivere fra kommunale og statslige myndigheder samt private virksomheder, der arbejder med kortlægning, monitorering og planlægning af befolkningens brug af naturen.

Yderligere uddybning af abstract

Grønt nok? Analyse af tilgængelighed til naturen
Københavns Universitet