Brugernes LER 2.0 rejse er begyndt- vi belyser vejene dertil

Session

Forsyning - LER 2

Abstract

Det moderniserede Ledningsejerregister (LER 2.0) baner vejen for smidigere og hurtigere arbejdsgange med ledningsoplysninger. LER 2.0 vil lette de administrative opgaver ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har stået for arbejdet med reglerne og videreudvikling af systemet, mens den enkelte ledningsejer selv har ansvaret for at digitalisere sine ledningsoplysninger, så de kan udveksles digitalt via LER 2.0.

Flere ledningsejere er allerede i arbejdstøjet og udsigten til hurtigere adgang til ensartede ledningsoplysninger er højaktuelt hos graveaktørerne. Selvom omstilling til de nye digitaliseringskrav først skal være afsluttet i juli 2023, er flere allerede nu langt i processen. Og flere har allerede tilsluttet sig til LER 2.0.

Oplægget vil belyse de veje, brugerne benytter for at opfylde de nye krav til LER 2.0.

Målgruppe

Målgruppen er ledningsejere, graveaktører, vejforvaltere og vejmyndigheder, samt GIS-tjenesteydere.

Yderligere uddybning af abstract

Brugernes LER 2.0 rejse er begyndt- vi belyser vejene dertil
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering