Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – på tværs af registre

Session

Nyhedsbrev

Abstract

Arbejdet med geokodningen af BBRs objekter har gennem de sidste år opnået gode resultater og har givet et kæmpe dataløft i BBR, men også i GeoDanmarks registreringer af bygninger og visse tekniske anlæg.

Værktøjet Geokoderen.dk er samtidig blevet et centralt redskab i manges hverdag. Vi arbejder fortsat med at udvikle Geokoderen.dk til automatisk at kunne ajourføre data. Det gør vi for at effektivisere processerne ved registreringsarbejdet. Geokoderen.dk er et godt eksempel på, hvordan offentlige myndigheder har samarbejdet om at udvikle værktøjer og arbejdsgange, der giver bedre datakvalitet og er en gevinst for den offentlige forvaltning af grunddata.

Ved foredraget præsenteres man for vores arbejde med at skabe sammenhæng mellem data. Det vil også blive vist, hvordan vores løsninger for ajourføring implementeres i Geokoderen.dk, og hvad det betyder for de enkelte registre.

Målgruppe

Foredraget retter sig mod dem, der anvender og arbejder med BBR-data og de tilsvarende objekter i GeoDanmark-data. Hvis man interesserer sig for automatisk ajourføring og samspillet mellem offentlige registre, er oplægget yderst relevant.

Yderligere uddybning af abstract

Om forfatteren:
Helle Kirkedal, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
er ansat i kontoret Registerforvaltning (BBR og OIS), hvor hun har ansvaret for beliggenhedstemaet i BBR herunder geokodning af BBRs bygninger og tekniske anlæg. Hun arbejder med de tekniske og forretningsmæssige sammenhænge mellem BBR-data og GeoDanmark-data, og står desuden for arbejdet med udviklingen af værktøjet, Geokoderen.dk.

Læs også artiklen bag præsentationen, der er publiceret i Geoforum Perspektiv

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – på tværs af registre
Helle Kirkedal
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen