En ny nøjagtig geoide – til et GNSS-baseret højdesystem

Session

Er Jorden flad?

Abstract

I dag er det muligt at udføre GNSS-opmåling i realtid med 1 cm nøjagtighed – også i højden. I samarbejde med DTU Space er SDFE gået i gang med at beregne en ny dansk geoide med 5 mm nøjagtighed. Det bliver en geoide, der er tilstrækkelig god til et nyt GNSS-baseret højdesystem.

DTU Space har med nyeste teknologi indsamlet nye tyngdemålinger til lands, til vands og i luften og ældre tyngdenet kontrolleres med nye data. SDFE har udført nye GNSS-målinger, som løbende bliver beregnet. SDFEs præcisions-nivellementer bliver brugt til opdatering af koter og kontrol af punkterne. Desuden bliver eksisterende data gransket. Koter, ellipsoidehøjder og tyngder, sammenholdt med nye landhævningsdata, giver et nyt nøjagtigt grundlag for geoiden.

Vi er ved at lægge sidste hånd på beregningerne, som kommer til at have stor betydning for brugerne, der vil anvende GNSS til højdemåling.

Målgruppe

Alle private, kommunale og offentlige aktører inden for landmålingsbranchen, som arbejder med højdedata. Oplægget vil også have stor relevans for rådgivende ingeniører og medarbejdere i forsyningsbranchen.

Yderligere uddybning af abstract

En ny nøjagtig geoide vil øge anvendelsen af GNSS til opmåling af højder og højdeforskelle, da den gældende geoide i dag, som er fra 2013, giver et væsentligt fejlbidrag til GNSS-målingen på nogle centimeter. Dette bidrag vil vi gerne have minimeret. Forhåbentlig kan vi få fejlen ned under 5 mm, således at geoiden ikke er en begrænsende faktor for GNSS-opmåling. I Danmark varierer geoiden fra 35 m til 40 m.

Geoiden(N) er den flade, som bruges til at konvertere højder målt med GNSS (h), ellipsoidehøjder, til højder over middelvandstanden (H) også kaldet koter (i det nationale højdesystem, DVR90). Forholdet er simpelt:

h(GNSS) – N(geoide) = H(DVR90)

Det ses klart, at hvis N (geoiden) kendes uden fejl, vil der ikke blive tilført nogen fejl ved konvertering fra GNSS-højder til højder i DVR90.

En ny dansk nøjagtig geoide vil således kunne danne grundlag for et nyt dansk GNSS-baseret højdesystem.

Om forfatteren
Kristian Keller, SDFE. Geodæt i kontoret for Geografiske referencer. Kristian har arbejdet med geodæsi, opmåling og kortlægning i mere end 25 år. Han startede som studentermedhjælper i forbindelse med 3. præcisionsnivellement i 1990 og har med geodæterne i det daværende KMS været på adskillige tyngdeopmålingskampagner i bl.a. Grønland. Geoideprojektet ligger derfor i Kristians hjerteblod. Kristian arbejder også på andre geodætiske opgaver bl.a. InSAR til bestemmelse af højdeændringer.

Medforfatter
Prof. Rene Forsberg, DTU Space. Rene har arbejdet med tyngdemåling og geoider hele sit liv og i hele verden, fra Nordpolen til Sydpolen, foruden geodætisk klimaforskning, hvor Rene og hans kolleger holder øje med indlandsisens afsmeltning fra fly og satellitter. Rene er en international anerkendt forsker. Han er både med i felten til dataindsamlingen og hjemme til beregninger og gerne udenlandsk for at præsentere og undervise andre i geoideberegningens kunst.

Læs også artiklen bag præsentationen, der er publiceret i Geoforum Perspektiv