Fælles Friluftsdatabase: Anvendelse af data i praksis

Session

Fritids-GIS

Abstract

Udinaturen.dk er gået i luften i en forbedret version. Målet er, at siden indfrier sit potentiale som fælles national platform, hvor man kan planlægge eller lade sig inspirere til en oplevelse i den danske natur. Det nye udinaturen.dk har opnået betydelige besøgstal, og brugerne oplever en flot side, der er intuitiv at anvende.

Portalen afhænger som andre visningsplatforme af gode data. Den trækker derfor på data fra den Fælles Friluftsdatabase. Dette er en fælles datamodel, hvor alle rå friluftsdata samles.

Det betyder, at data adskilles fra visning. Herved samles en bredere vifte af data, der kan udstilles alt efter behov. Udinaturen.dk er ét eksempel. Der er tale om åbne data, der kan anvendes af enhver, såvel borgere, virksomheder eller foreninger, der fx vil vise ride- og vandreruter.

Oplægget belyser potentialer ved samarbejdet om rå friluftsdata og udinaturen.dk.

Målgruppe

Målgruppen er GIS-medarbejdere og ansatte, der arbejder med formidling af natur/friluftsliv. Derudover vil deltagere fra virksomheder, der arbejder med at udvikle tjenester baseret på natur- og friluftsdata, også kunne få meget ud af at deltage.

Yderligere uddybning af abstract

Oplægget bliver et fælles oplæg ved Lennart Christoffersen (KL / GeoDanmark) og Anna Schouboe Thøgersen (Naturstyrelsen).