Kortlægning med Machine Learning

Session

Nørderi

Abstract

Indtil i dag er kortlægning reelt foregået ved, at et menneske sidder og tegner streger på et kort. Selvom teknologien har udviklet sig, så kortet nu er digitalt og ikke analogt, så er processen dybest set den samme.

Med fremkomsten af Machine Learning og dybe neurale netværk er der opstået et potentiale for, at maskiner kan overtage processen. Potentialet er, at man vil kunne stikke et ortofoto ind i den ene ende af en maskinel proces og få vektorkort ud i den anden. Den menneskelige indsats vil ligge i at kvalitetssikre det maskinelt skabte kort.

Vi er igennem en række projekter begyndt at skabe os et overblik over og et teknisk kendskab til metoderne.

Målgruppe

Målgruppen er kort- og GIS-brugere med teknisk interesse for, hvordan Machine Learning på længere sigt vil komme til at påvirke kortproduktionen og dermed deres egen hverdag.

Dette oplæg vil overordnet fokusere på, hvad vi ved om teknikken og dens brug. Fokus vil ikke i så høj grad ligge på forretningspotentialet.

 

Yderligere uddybning af abstract