Fra branchemodeller til brugervenligt GIS

Session

Forsyning - Data og teknologi

Abstract

Igennem de sidste 15 år har forsyninger brugt DANVAs modeller til at registrere vand- og afløbssystemer. For et par år siden besluttede man at konsolidere disse modeller med en fælles kernemodel for at få en fælles forståelse af begreber. Dette arbejde har resulteret i to nye logiske datamodeller: DANVAND 2 og DANDAS 3.

Hvordan omsætter man så en detaljeret logisk datamodel (vandmodellen har 117 begreber med 160 relationer imellem) til et brugervenligt GIS?

Sidste efterår påbegyndte vi dette arbejde i tæt samarbejde med en række små og store forsyninger, herunder HOFOR og Aarhus Vand. Vi valgte at starte helt forfra med at implementere de nye modeller for at få det største udbytte. Projektet kørte agilt, og det lykkedes at lave en dynamisk løsning med en klar sammenhæng mellem de logiske modeller og de objekter, som brugeren har i sit ledningsregistreringssystem.

Målgruppe

Målgruppen er forsyninger (vand og afløb) samt dataleverandører til forsyningerne.

Yderligere uddybning af abstract

Om oplægsholderen
Hanne Ribergaard er teknisk projektleder på implementeringen af DANVAs nye modeller.
Hanne har en baggrund som Geofysiker fra København Universitet. Hun har siden år 2000 arbejdet med GIS og relationelle databaser. De seneste mange år har været som konsulent, hvor hun sætter stor pris på det tætte samarbejde med kunderne.

Læs mere om DANVAs datamodeller her: https://www.danva.dk/viden/datamodeller/nye-datamodeller

Fra branchemodeller til brugervenligt GIS
Hexagon Safety & Infrastructure