Jorden er flad! – og hvorfor, det er ok

Session

Er Jorden flad?

Abstract

”Jorden er en kugle. Det beviste Christoffer Columbus. Og før ham bestemte Eratosthenes i Egypten Jordens størrelse med skygger fra Solen. Det ved enhver!”

Siden 2014 har der dog på de sociale medier spredt sig en modgående bevægelse, som mener, at Jorden er flad. De tror, at magthaverne og samfundets elite gemmer Jordens sande form for os. Tilhængerne af bevægelsen holder internationale konferencer og møder - også i Danmark.

Men hvorfor er det interessant, hvad en flok ”tosser” på Internet tror på? Det er det, fordi det viser noget om, hvordan vi mennesker grundlæggende tænker. I oplægget vil jeg sandsynliggøre, at vi alle tror på noget, som, andre synes, er galskab. Tænk blot på stærkt modstridende politiske overbevisninger.

I oplægget vil yderligere blive vist, hvordan jeg med den fremragende højdemodel, vi har til rådighed, og en god portion tålmodighed selv kan beregne Jordens form og størrelse.

Målgruppe

Målgruppen for mit oplæg er nysgerrige mennesker, som ikke er bange for at vende tingene på hovedet og anskue dem fra en helt ny vinkel med chance for at lære noget nyt og udvide deres horisont. Herunder forståelse og indsigt i hvorfor, andre mennesker ikke tænker på samme måde, som man selv gør.

Yderligere uddybning af abstract

For fem år siden i oktober måned i 2015 så jeg videoer på YouTube. Jeg faldt tilfældigt over en video med titlen: ” Earth is flat, you have been fooled!”. Jeg tænkte, det er nemt at modbevise, men jeg blev dog klogere og måtte sande, at jeg havde undervurderet menneskets kreative evner og trang til at skabe og tænke ud af boksen.

Et af argumenterne for, at Jorden er flad, var, at når man kiggede på skibe fra stor afstand, så forsvandt bunden ikke bag horisonten, som den burde. Jeg fik idéen til at fotografere det 190 m høje tårn, Turning Torso, Malmø, over forskellige afstande. Vejret spiller dog en stor rolle, og mange dage var det for uklart / tåget til at se langt nok. Men endelig en dag fik jeg nogle gode observationer og bunden af Turning Torso forsvandt ganske som forventet. Jeg klippede det sammen til en video og uploadede den til YouTube. Derefter beregnede jeg ved hjælp af bl.a. den nationale højdemodel, hvordan mine observationer passede godt med en kugle med radius 6371km (refraktion i luften gør dog beregningen noget usikker). Men videoen havde dog begrænset effekt på disse ”flat earthers”. Deres overbevisning er fortsat, at Jorden ikke er en kugle, men flad.

Jeg, og mange andre, begyndte derfor at interessere mig for, hvorfor nogle mennesker tror, at Jorden er flad på trods af stærke beviser for det modsatte. Det er selvfølgelig interessant nok i sig selv, men det bliver først rigtig interessant, når man stiller sig selv spørgsmålet: "Hvorfor tror jeg på det, jeg gør?"

Min søgen efter svar ledte mig blandt andet til socialpsykologen, Jonathan Haidts bog: ”The Righteous Mind”, med undertitlen: ”Why Good People are Divided by Politics and Religion.” Ganske kort fortalt er hans pointe, at vi mennesker ikke rationelt og logisk når frem til en konklusion på hvad, der er rigtigt og forkert, men at vores intuition umiddelbart har en mening eller bestemmer. Først bagefter ”opfinder” vi nogle argumenter for vores umiddelbare holdning / mening.

Dette giver god mening, når man tænker på de meget forskellige politiske holdninger, som mennesker har til emner som konventionelt landbrug vs. økologisk, flygtninge og indvandrerpolitikken – åbent vs. lukket land, eller privat ejendomsret over for mere socialistisk fælleseje. Listen fortsætter med kontroversielle emner, som mennesker er stærkt uenige om.

Selvom de fleste af os har prøvet personlighedstest og i teamudvikling, og har diskuteret forskelle mellem "Myers–Briggs Type Indicator"-typer, så vil jeg påstå, at vi grundlæggende ikke forstår, hvorfor andre mennesker tænker anderledes end os selv, og sætter pris på, at de gør det.

De fleste synes, at disse flat earthers er enormt irriterende. Hvorfor kan de ikke bare acceptere, at Jorden er en kugle? Pointen med mit oplæg er, at de fleste flat earthers er meget kreative og ud-af-boksen-tænkende mennesker. Disse mennesker udgør en menneskelig, ”nede på jorden”-modvægt til den øgede kompleksitet i vores moderne verden.