Kortlægning af bundforhold i ferske vande

Session

Naturovervågning

Abstract

Vandløb, regnvandssystemer og drænsystemer er under øget pres som følge af klimaændringerne. Det er derfor højaktuelt at undersøge alternative opmålingsmetoder, der kan forenkle og effektivisere datafangst-processen. Dermed kan sikres et mere komplet og opdateret beslutningsgrundlag.

Vi har testet anvendelsen af Ground Penetrating Radar (GPR) til opmåling af dybder og bundsedimenter i vandløb, søer og regnvandsbassiner. Testene er gennemført i et samarbejde med DTU Miljø. Indlægget vil fremlægge testresultaterne og præsentere aktuelle use cases. Mulighederne for at anvende luftbåren GPR over land, fx til kortlægning af dræn, vil også blive diskuteret.

Udfordringer, løsninger og muligheder for luftbåren GPR vil blive præsenteret. Der vil blive konkluderet på testen med et bud på, hvordan fremtiden kan se ud for luftbåren kortlægning af dybder og sedimenter i ferske vande.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere fra stat, kommuner, rådgivere og forsyningsselskaber, som arbejder med vand og vandløbsforvaltning.

Yderligere uddybning af abstract

Kortlægning af bundforhold i ferske vande
Anders Flensborg Iversen
Geopartner Landinspektører