Havplanen - Danmarks første retligt bindende digitale plan

Session

Geodata i lovgivningen

Abstract

Søfartsstyrelsen sendte tidligere på året Danmarks første havplan i høring. Havplanen adskiller sig fra andre retligt gældende bekendtgørelser ved at være digital, hvilket gør den mere brugervenlig, letter de administrative byrder og gør det nemmere at dele data.

På havplan.dk bliver brugeren præsenteret for den retligt bindende bekendtgørelsestekst og den regulerede geografi i et og samme vindue. Brugeren skal således ikke først læse en bekendtgørelse og efterfølgende orientere sig i en række kortbilag. Dertil er det muligt at angive høringssvar med direkte tilknytning til havplanens zoner, eller søge på zoner og koordinater.

Kom og hør om tankerne bag den digitale havplan og vores foreløbige erfaringer med det digitale format.

Målgruppe

Målgruppen er myndigheder, der beskæftiger sig med planer og lovgivning med ophæng i geografi.

Yderligere uddybning af abstract

Havplanen - Danmarks første retligt bindende digitale plan
Henrik Skovmark
Søfartsstyrelsen