Satellitdata som input til klimatilpasning af danske kyster

Session

Kysten er uklar!

Abstract

Kystzonen er et af de mest dynamiske områder i det danske kultur- og naturlandskab. I dette oplæg demonstrerer vi, hvordan data fra Copernicus-programmet samt nye laserscanninger fra NASA ved hjælp af avancerede billedbehandlingsteknikker kombineret med bio-optisk modellering og maskinlæring kan bruges til at monitorere dynamikken i kystzonen.

I oplægget præsenteres tre konkrete eksempler på, hvordan "state-of-the-art" processeringsmetoder og Sentinel satellitdata kan anvendes til at monitorere kystzonen – både over og under vandet.

De tre eksempler er: Nye laserscanninger fra rummet til præcise dybdebestemmelser, brug af machine learning og cloud computing til bestemmelse af kystdynamik, samt input til planlægning af kystbeskyttelsesfaciliteter og fysisk planlægning.

Målgruppe

Målgruppen er nysgerrige brugere af geodata med interesse for anvendelse af satellitdata. Endvidere er målgruppen offentlige aktører med en interesse for, hvordan satellitdata kan anvendes på en omkostningseffektiv måde til mere datadrevne forvaltnings- og planlægningsopgaver samt til klimatilpasning i kystzonen.

Yderligere uddybning af abstract

Eksemplerne, der bliver præsenteret i dette oplæg, giver et indblik i, hvordan ny teknologi og datakilder fremadrettet forbedrer mulighederne for en mere dynamisk og datadrevet overvågning af kystzonen. Det vil også understrege, hvordan denne nye teknologi kan bidrage til at understøtte klimatilpasningsstrategier bl.a. ved at udpege oversvømmelsesrisikoområder med stor relevans for både offentlige og private aktører.