Anvendelse af satellitter til at understøtte klimatilpasning

Session

Klima II

Abstract

I dette oplæg præsenteres fire konkrete eksempler på, hvordan state-of-the-art processeringsmetoder og Sentinel data kan anvendes til at monitorere fysiske og miljømæssige parametre, der er relevante for at understøtte klimamæssige forvaltnings- og planlægningsopgaver.

Vi skal se på måling af temperaturforskelle i bymiljøer ("varmeø"-effekt) som et redskab til at understøtte allokeringen af grønne / befæstede områder på en hensigtsmæssig måde.

Derefter er der operationel måling af fordampning som et redskab til at udpege vandstressede markområder og til at understøtte mere effektiv kunstvanding i landbruget.

Kortlægning af befæstede arealer og vegetationsdække til at understøtte modeller for overfladeafstrømning og som bidrag til klimastrategier vil også blive gennemgået.

Endelig skal vi se på operationel kortlægning af oversvømmelseshændelser og historiske frekvenser som et operativt redskab til at understøtte beredskabsarbejde samt til udpegning af risikoområder.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere fra den offentlige forvaltning med interesse for satellitdata til at understøtte implementeringen af klimainitiativer samt udvikling af klimastrategier. Men deltagere, der er nysgerrige og med interesse for geodata og brugen af satellitobservationer som et praktisk redskab til at måle klimarelaterede parametre, kan også få meget ud af at deltage.

Yderligere uddybning af abstract

Et skiftende klima er utvivlsomt en af de største trusler for vores miljø, økosystemer og socioøkonomiske strukturer - ikke mindst i landbruget og vores byer. Satellitdata spiller en afgørende rolle i forhold til at monitorere relevante klimarelaterede parametre. Teknologien er i dag så robust og moden, at den tilbyder en unik mulighed for at understøtte operationelle monitoreringsopgaver i klimaregi.