Vandløbsreferencen – En fælles geografisk reference til vandløb

Session

Klima I

Abstract

Med indførelsen af en fælles vandløbsreference bliver det i fremtiden nemmere at udveksle og referere til stationeringer og strækninger på vandløb.

GeoDanmarks vandløbsmidter danner datagrundlaget for Danmarks vandløbsreference. Igennem vandløbsreferencens tjenester, er det muligt for brugere at få egne vandløbsstrækninger defineret ved linjegeometrier eller punkter og refereret til vandløbsreferencen. På den måde bliver det nemmere at sammenligne vandløbsdata, der stammer fra systemer med forskellige geometriske grundlag.

Til at illustrere funktionaliteten er der til Vandløbsreferencen lavet et plugin, hvorfra man kan afprøve vandløbsreference-tjenesterne og se resultaterne i en geografisk kontekst. Alle servicekald, der laves i pluginnet, kan her ses i klartekst og hjælper derved til at guide brugeren i, hvordan API’et benyttes.

Læs også artiklen bag præsentationen, der er publiceret i Geoforum Perspektiv

Målgruppe

Indlægget henvender sig til vandløbs- og miljømedarbejdere i kommuner, styrelser og private virksomheder samt andre personer, der interesserer sig for, benytter eller udveksler informationer om vandløb.

Yderligere uddybning af abstract

Vandløbsreferencen er en løsning, som indsamler data fra Geodatabanken (SDFE / GeoDanmark) og udstiller data til forskellige aktørsystemer, der primært er baseret på system-system snitflader. Systemet fungerer ”autonomt” og reagerer på ændringer i data og på eksterne systemers ”forespørgsler”.

Vandløbsreferencelinjerne genereres automatisk ud fra vandløbsmidter i GeoDanmark-vandløbstemaet. Ved hjælp af en koblingstabel holdes rede på hvilke vandløbsmidter, der på et givet tidspunkt benyttes til opbygningen af vandløbsreferencelinjer.

Vandløbsreferencens data stilles til rådighed via REST-services i GeoJSON.

Transformationstjenester gør det muligt at transformere fra geografiske koordinater til vandløbsreferencelinjer samt disses stationeringer i form af lineære referencer og omvendt.

Kommuner og andre aktører, der vil gøre brug af vanløbsreferencen, kan abonnere på geografiske områder, hvor der ønskes at få besked om ændringer. Administrationen af abonnementerne og rettigheder styres ved hjælp af en webapplikation.